มันญี่ปุ่น หรือที่เรามักเรียกกันว่า มันหวานญีปุ่น หลายท่านอาจจะเคยผ่านตามาบ้างแล้ว ซึ่งจะมีวางขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้า หลายๆที่ โดยลักษณะของหัวมันเทศญี่ปุ่นถ้าดูภายนอกก็จะมีรูปร่างคล้ายกับมันเทศทั่วไป

การปลูกมันเทศสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอันที่จริงแล้วก็มีวิธีเพาะปลูก และการดูแลรักษาเช่นเดียวกับการปลูกมันเทศสายพันธุ์ของไทยทุกประการ ซึ่งถ้าใครเคยปลูกหัวมันของไทยมาบ้างแล้ว น่าจะทำได้ไม่ยาก

การปลูกมันญี่ปุ่นให้ได้ผลดีนั้น เกษตรกรผู้ปลูกญี่ปุ่นในเชิงการค้า ควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เบื้องต้น ในการปลูก การดูแล และมีการวางแผนและการจัดการที่ดี เพื่อให้การปลูกมันญี่ปุ่น ได้หัวมันที่มีคุณภาพ มีผลผลิตต่อไร่ที่สูง หัวมันมีคุณภาพดีปละมีต้นทุนในการผลิตหัวมันญี่ปุ่นที่ต่ำ

วิธีปลูกมันญี่ปุ่น หรือ มันหวานญี่ปุ่น

การเตรียมแปลงปลูกมันหวานญี่ปุ่น

จากการทดลองปลูกและข้อมูลทางวิชาการ ถึงแม้ว่ามันญี่ปุ่นจะปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่จากการรวบรวมข้อมูล ดินร่วนปนทรายจะมีความเหมาะสมที่สุด เพราะสภาพดินที่ปลูกหัวมันหวานนั้นมีผลต่อการลงหัวของมันหรือรูปร่างของหัวมัน ซึ่งถ้าหากพื้นที่แปลงดินที่ปลูกมันญี่ปุ่นขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยคอก เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตรา 1-2 ตัน ต่อไร่ โดยทำการหว่านบนสันร่องแปลง

ในการเตรียมแปลงปลูก ให้ไถดิ้นทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน จากนั้นไถพรวนแปลง 1-2 รอบ โดยให้ยกร่องแปลงปลูกขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยม กว้าง ประมาณ 70-100 เซนติเมตร สูง 30-50 เซนติเมตร ซึ่งจากข้อมูลในทางวิชาการนั้นอธิบายไว้ว่าความสูงของแปลงปลูกมัน ยิ่งมีความสูงที่มากจะยิ่งส่งผลดีต่อการลงหัวมัน

มันญี่ปุ่น ที่ปลูกบนแปลง

การจัดระบบน้ำในแปลงปลูกมัน

โดยทั่วไปเกษตรกรที่ปลูกมันเทศทั่วๆไป มักจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของระบบน้ำในแปลงปลูกหัวมัน เช่นในช่วงฤดูฝนส่วนมากจะพึ่งเพียงน้ำฝนจากธรรมชาติเท่านั้น

ในแปลงปลูกมันเทศสายพันธุ์ต่างประเทศ เช่นมันญี่ปุ่น ควรจะมีการเพิ่มการวางระบบน้ำแบบสปริงเกลอร์ เพื่อให้ต้นมันเทศได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง

การเตรียมยอดพันธุ์

ลักษณะที่ดีของยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่น ควรมียอดใบประมาณ 6-7 ใบบนเครือ มีสีสันที่เขียวสวย ก้านเครืออ้วนสมบูรณ์ ยาวประมาณ 25-30 cm

หลังจากนั้น ให้ยอดพันธุ์วางไว้ในที่ร่ม รดน้ำเช้า-เย็น ประมาณ 2-3 วัน ยอดท่อนพันธุ์ก็จะมีรากออกมา แสดงว่าท่อนพันธุ์พร้อมปลูกแล้ว ซึ่งในพื้นที่ปลูกมันเทศสายพันธุ์มันหวานญี่ปุ่น 1 ไร่ จะใช้ยอดพันธุ์มันเทศ ประมาณ 8,000-10,000 ยอด

การปลูกมันญี่ปุ่น

ในการปลูกยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นลงดิน ในกรณีที่ดินมีความชื้นต่ำ หรือ แห้งง่าย ให้ปลูกแบบนำต้นวางราบดินแล้วเอาดินกลบได้เลย ส่วนดินที่มีความชื้นคงที่ให้ฝังต้นลงไปให้เหลือแต่ยอดโผล่พ้นดินขึ้นมา

ซึ่งก่อนวันที่จะลงมือปลูก ควรจะมีการให้น้ำในแปลงปลูกอย่างน้อย 2-3 วัน เพื่อให้ดินมีความชื้นจะปลูกได้ง่ายและรวดเร็ว

การให้น้ำ

สัปดาห์แรก หลังจากที่ปลูกยอดพันธุ์มันเทศลงดินไปแล้ว จะต้องมีการดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ให้ระบบน้ำของท่านเป็นแบบการให้น้ำในระบบสปริงเกอร์ 3 วันแรกท่านจะต้องให้น้ำทุกวัน ในเวลา เช้า-เย็น ให้ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจาก 3 วันไปแล้ว ให้รดน้ำแบบวันเว้นวัน หรือ 3 วัน หรือ 5 วัน หรือ 7 วัน ต่อครั้ง

อายุการเก็บเกี่ยวมันญี่ปุ่น

หลังจากที่ปลูกมันหวานญี่ปุ่นได้ 120-150 วัน (ซึ่งเป็นเวลาเหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวหัวมันทุกสายพันธุ์) เราก็สามารถขุด มันเทศญี่ปุ่น มาทานหรือจำหน่ายได้ทันที

วิธีการสังเกต ว่ามันหวานญี่ปุ่นแก่และเก็บเกี่ยวได้แล้ว ให้ท่านสังเกตที่สันร่องแปลงที่ปลูก ถ้าหัวมันเทศแก่แล้วดินจะแตกออกอย่างชัดเจน และเถาของมันจะเหี่ยวและออกดอก หรือท่านอาจจะใช้มีดปาดหัวดูหัวมันญี่ปุ่นว่ามียางไหลออกมามากหรือน้อย ถ้าเกิดปาดแล้วยางที่หัวมันออกมาน้อย แสดงว่าหัวมันญี่ปุ่นแก่แล้ว ท่านสามารถเตรียมขุดเพื่อส่งขายตลาดได้ทันทีใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *